lördag 3 oktober 2015

Det som gör oss orädda inför döden

"Amen, amen säger jag er: Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden." (Joh.8:51)
Vad vill det då säga att hålla Guds ord? Det är ingenting annat än att vi tror vad Gud säger till oss om syndernas förlåtelse och evigt liv, att vi tror att det är sant och att vi håller oss fast vid denna tro och detta hopp. Den som gör det, säger Kristus, han har det eviga livet. Han behöver inte frukta varken för synd, helvete eller den yttersta domen, ty allt är för honom nåd och förlåtelse. Döden skall
visserligen en gång överfalla honom och dräpa honom, men han skall ändå inte känna det som de människor som dör i djävulens

namn och utan Guds ord. Dessa sistnämnda människor dör med stor ovilja, de skriker och vrålar som djur, ty de vill inte dö, men de måste det likväl.
Så skall det inte gå för de mina som hör mitt ord och håller det, säger Kristus. När de ligger på dödsbädden och skall dö, då skall de inte förnimma en sådan ångest eller nöd, de skall tvärtom i sina hjärtan vara nöjda med Guds vilja. De skall hoppas på ett bättre liv och i detta hopp skall de avsomna och utan bävan skiljas härifrån. Ty fastän döden i lekamlig måtto skall dräpa dem, så skall denna död vara försvagad och förmildrad, så att den inte skall vara som en riktig död. Den skall för dem vara som en mjuk vilobädd, på vilken de skall somna in. 


Ur: "Resekost", betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar