torsdag 15 oktober 2015

Det är inte farligt att rannsaka sig själv och bekänna

"Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh. 1:8-9)
"Det är inte mitt fel!" Jag undrar om det finns någon som

aldrig sagt den meningen. Vi är snabba att döma andra, och långsamma till att se våra egna fel. Ibland är folk så rädda för att erkänna sina synder att man undviker att gå till kyrkan där vi konfronteras med dem, med andra ord, man springer bort från Gud. Här förklarar aposteln Johannes varför vi inte behöver vara rädda när vi syndar. Gud är trofast och rättvis. Om vi bekänner våra synder förlåter han dem och renar oss från all orättfärdighet. Ära åt Gud, som förlåter ångerfulla syndare. 

Amen.
Bön: Himmelske Fader, vi är rädda när vi syndar, och ofta springer vi bort från dig. Styrk oss med den Helige Ande, så att han påminner oss om ditt trösterika evangelium, så att vi bekänner våra synder och får din förlåtelse genom Jesus Kristus vår Frälsare. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar