söndag 11 oktober 2015

Känner du Gud?

"'Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.' (Joh 17:3).

Här står domen skriven: Känner du Kristus, så känner du även Gud. Ty att känna Gud är inte endast att veta, att han har skapat himmel och jord, givit oss liv och lemmar och att han är allsmäktig. Sådant är endast en liten del och det ringaste av kännedomen om Gud. Ty kommer vi inte längre än så, måste vi ännu mer frukta och vara

rädda för en sådan Gud, eftersom vi varit olydiga mot honom.

Men den som känner Kristus, hur han bör anses, vad vi har i honom och hur vi skall använda oss av honom, han ser på Kristus, att Gud är en nådig, barmhärtig Gud, som vill hjälpa oss från synden. Detta är att rätt känna Gud, när man vet, att han är så barmhärtig mot syndare. Hans allmakt och evighet kan man förstå av hela världens skapelse, men hans barmhärtighet ser man endast på Kristus Jesus, hans lidande och död, att han går bort och bereder rum åt oss i himlen, oss, som efter vår egen förtjänst för evigt hade måste vara berövade sådana boningar."


(M. Luther. Ur "Manna för Guds barn.").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar