söndag 11 oktober 2015

Nyttan av anfäktelser

"Anfäktelser är inte endast nödvändiga för oss utan också goda och nyttiga, utan dem skulle vi gå vår väg fram säkra och utan gudsfruktan, och påkallade inte heller Guds hjälp. Anfäktelser tjänar även till att vi lever i gudsfruktan, vandrar försiktigt, ber utan uppehåll, växer till i nåd och Kristi kunskap samt lär oss att förstå Guds ords kraft.


Alla utvalda Guds barn har i varje tid sitt kors att bära, anfäktas och plågas av djävulen, var och en efter det mått, som Gud har tilldelat honom.

Du skall därför inte vara så försagd och bävande utan ta sådan anfäktelse såsom ett säkert tecken, att du har en nådig Gud, då du är lik Hans Sons avbild, och tvivla inte på att du tillhör alla heligas stora, härliga broderskap, varom aposteln Petrus säger: 'Gör motstånd mot honom (djävulen), orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden' (1 Pet 5:9).

All anfäktelse består i, att man glömmer det närvarande och begär det tillkommande, såsom Eva i Paradiset."


(M. Luther. Ur "Trösteord i livets strid").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar