torsdag 8 oktober 2015

Eniga efter Jesu vilja

Och må uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristus, Gud och Fader. Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Romarbrevet 15:5-7

Varför vi ska acceptera varandra läser vi i versen ovanstående vers. Där skriver Paulus: "Må uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristus, Gud och Fader." Därför är sämja och enighet i en församling eller kyrka så viktig, för att Guds lov liksom människornas bekännelse inte ska skadas eller störas av stridigheter .

Det upplever man vid varje konsert: I början stäms alla orkesterns instrument i samma ton. Man kan inte föreställa sig hur det skulle


låta om man lät bli det! Ryslig disharmoni skulle kunna köra ut även den välvilligaste åhörare.

Jämförelsen låter oss ana vad vi begär av Gud när vi inte lovprisar honom i enighet eller vad som händer när vi inte enhälligt bekänner honom inför andra. Om vår lovprisning därför somliga gånger misshagar honom, beror det i grund och botten inte på att självberöm eller på att envishet och oförsonlighet står emellan oss? Har utstrålning och missionskraft försvagats hos en del församlingar eftersom de inte längre gemensamt bygger Guds rike?

Paulus menar förstås inte att vi, trots olikheter i läran, ska låtsas som om vi är eniga, som det tyvärr är i dag i de flesta kyrkor. Där
man envist håller fast vid det som sägs emot Guds Ord fordrar Paulus tydligt avståndstagande (Rom 16:17). Dock, uppmaningen att vi ömsesidigt ska acceptera varandra, så som Kristus har accepterat oss, har också blivit ytterst nödvändigt för oss. Eftersom sann enighet nämligen inte är vårt utan Guds verk, skulle vi framförallt och först och främst alltid bedja om det.

Bön
Se på klyftan som ingen människa kan göra något åt, samla gode Herde, alla som har vilse gått.
Förbarma dig, Herre.

Amen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar