fredag 16 oktober 2015

Överlämna din väg åt Herren

"'Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det.' (Ps 37:5).
Herren brukar ofta störta omkull de allra visaste planer men i stället ge framgång åt sådana som ingen gett större värde åt eller trott på. Han väntar att vi skall följa hans ord i den 50:de psalmen: 'Åkalla
mig i nöden, så vill jag hjälpa dig
'. När allt förefaller hopplöst och människor inte mer ser någon ljusning utan säger: 'vi är förlorade', då säger Herren oftast: 'Jag vill inte att ni skall gå förlorade'.

Därför skall vi vända oss till Herren också i de stunder när vi tycker att vi tänkt ut de allra klokaste planer. Men vi skall inte heller misströsta när vi tycker att mänsklig vishet och hjälp inte räcker till. Då skall vi bekänna: 'Jag tror på Gud Fader allsmäktig, som kan omkullkstörta de finaste planer men däremot ge framgång åt rådslag som ingen ger värde åt. Han är en allsmäktig Gud. Därför vet jag också att jag aldrig kan falla så djupt att han inte kan resa mig upp igen. Och jag kan inte heller vara så högt uppsatt att han inte kan störta mig ned."

(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar