tisdag 2 februari 2016

Det största!

Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." Matt 16:16

Skriften lär att Kristus är sann Gud, att Han funnits före världens begynnelse, att Han skapat himmel och jord och är den eviga och allsmäktige Sonen. Skriften lär också att samme evige Gudason har
blivit människa, d.v.s. fötts som människa, när Han föddes som ett litet barn i Betlehem.

Som sann Gud ägde Han all makt av evighet. Men det gudomliga är givet åt mänsklig natur, Jesus från Nasaret. Och Gudsonen har avstått från sin likhet med Gud genom människoblivandet.

Tänk ett sådant förunderligt och stort mysterium egentligen! Han som har himlen som sin tron och jorden som sin fotapall - Han fanns i jungfru Marias mage och vilade i krubban. Detta är detta som är evangelium. Eftersom vi syndare inte kunde genom vår lydnad bygga oss en stege tillbaka till Gud så blev Gud människa för att Kristus skulle vara vår bro tillbaka till Honom själv. Vi var skyldiga, men Guds Son, bar vår skuld inför Gud. Vi skulle straffas, men Han lät sig straffas i vårt ställe när Han hängde på korset. Allt detta gjorde Han av kärlek. De händer som format stjärnorna och himlarna spikade vi fast på träkorset. Det ansikte som lyser klarare än solen i härlighet, misshandlade vi. Den mun som uttalat orden som skapade universum gav vi ättika och galla. Gud blev människa i Jesus Kristus, i vårt ställe och så fick den mänskliga naturen som Jesus ägde del av Gudomen.

Bön:
Herre Gud himmelske Fader, när jag begrundar människoblivandet och försoningens mysterium så blir jag stum inför storheten i Din kärlek. Förlåt mig för att jag för ofta klagar på mina små bekymmer när jag ändå genom tron får äga det största och viktigaste, tron på dig. Och tack för allt som du har gett mig genom Din Son. Amen.

1 kommentar:

  1. Ja ,det finns ingenting större, ingenting är bättre än den gåva som Gud gav oss genom Jesus

    SvaraRadera