onsdag 10 februari 2016

Jesus – livets nödvändiga kraft

Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. Apg. 3:7-8
"I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!" hade Petrus befallt ch drog upp den lame mannen på hans fötter. Nu kollapsade inte de där fötterna utan de bar honom. De kunde även gå utan en uns träning. Inte undra på att han hoppade och prisade Gud i templet. Jesu kraft hade räddat honom, till kropp och själ. 
 
 Finns det tider då jag behöver Jesu kraft? Kanske ställs frågan bättre så här; "Finns det någonsin tider
när jag inte behöver Jesu kraft?" Problem med kroppen, bekymmer med familjen, de speciella och särskilda synder som plågar mig – allt detta kan förlama trons fötter och även leda till förlamning. Så jag behöver Hans kraft varje steg på vägen. Ibland sänder Han sin kraft på uppenbara sätt så som när problem löser sig och situationer klarnar. Andra gånger kommer kraften i stillsamma, mindre identifierbara former, så som att inte ta bort mina bördor utan istället stärka trons muskler så att de orkar fortsätta bära den. Kraften av Hans kärlek finns alltid där för att försäkra mig att min största börda är borta. Mina synder kan inte förlama mig därför att Jesus har tagit bort dem. En affärsman hade sänt en kabel till företaget Rolls Royce för att få reda på den exakta hästkraften på motorn i hans bil. Från företaget, som aldrig upplyste om hästkraften i deras motorer, kom ett enda ord som svar på frågan - "Tillräckligt". "Mer än tillräckligt" är svaret när jag frågar om Jesu kraft.

Bön:
Herre, tack för din hjälp under tiden som varit. Hjälp mig att lita på din kraft också i framtiden. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar