tisdag 16 februari 2016

Vart man som vittnen för Jesus börjar

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg. 1:8)

Jesus ville att hans lärjungar skulle gå ut i tjänst. De skulle vara hans vittnen. De skulle berätta för människor vad de hade sett och hört. De skulle visa människor Guds nåd och kärlek. Alla behöver höra om Guds förlåtelse i Jesus Kristus. Men vart ska man börja? Jesus gav dem en plan. De skulle börja i Jerusalem. Det var där som Den Helige Ande skulle komma till dem med sina gåvor av kraft och mod. Sen skulle de gå till de omgivande provinserna, Judeen och Samarien. Slutligen skulle de gå ut i hela världen.

Har du någonsin kastat en sten i en damm i vilken vattnet var blankt som en spegel? När en sten träffar vattnet påbörjas en hel serie ringar på vattnet. Ringarna blir gradvis större och större. Men de börjar alla på stället där stenen träffade ytan. Det är på det sättet som kyrkan växer. Jesus sade till sina efterföljare: Börja här i Jerusalem. Flytta sen längre och längre ut. "Börja där du är" är ett

gott råd för oss också. Börja på din bakgård eller till och med i ditt eget hus. Prata med människor på jobbet, skolan eller på gymmet. Alla av oss har ett nätverk av människor med vilka vi umgås. De är vår första prioritet. Dela de goda nyheterna av Guds kärlek i Kristus med människorna du känner. Låt den Helige Ande jobba med frälsningens glädje i deras hjärtan. Se sedan efter möjligheter att expandera cirkeln. Genom att stödja missionsprojekt i din kyrka hjälper du till att sända vittnen till de platser dit du inte kan gå själv. Med dina böner och stöd för mission på hemmaplan och i världen sprider du evangelium. Allt detta är en del av Jesus plan. Vittnande börjar hemma med människorna du känner. Sedan utvidgas det till att inkludera hela världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar