tisdag 12 januari 2016

Vår Gud är en nådig Gud

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 1 Kor. 1:3

När man ser på Kristus så förstår man att Gud är en nådig Gud. När Gud genom sin Ande och genom sitt Ord låtit oss se detta, se vem Gud är, det är då vi blir födda på nytt, det är då vi blir troende, Guds barn, levandegjorda och uppväckta. Det är så man blir Guds

barn, av nåd. Kristus har sonat våra synder, Gud ger oss tron som griper om Guds gåva. Och tron i sig själv är att bli levandegjord, född på nytt, uppväckt från de döda.

Då ser man plötsligt att Gud är en nådig Gud, inte bara en sträng Gud. En Gud som älskat oss så mycket att Han offrat sig själv för oss. Och den som är förenad med Gud genom tron på Kristus är född in i Guds stora familj där Gud är vår Fader. Kristus har vunnit barnaskapet åt oss genom att offra sig själv för våra synder och genom sitt kors och blod vinna förlåtelse åt oss. Han överräcker barnaskapet till oss genom dopet och genom tron på Hans heliga Ord. Litar vi på att vi är förlåtna för Kristi skull så är vi Guds barn genom tron.

Bön:
Gud vår Fader. Jag föddes inte som barn till dig, utan är född i synd. Tack för att du sänt din enfödde Son att vinna syndernas förlåtelse genom sin korsdöd. Tack för att tron på Honom betyder att jag fått tillbaka barnaskapet hos dig. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar