måndag 11 januari 2016

Född för att göra slut på fienden

"Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv." (Hebr. 2:14-15).

Advents- och jultiden är en lycklig tid för de flesta. Men inte för alla. Somliga upplever onda ting också i denna tid. Sjukhusen står inte tomma under julen, inte heller bårhusen. Döden har ingen respekt för högtiderna. Döden har varit en livets realitet i denna syndiga värld allt sedan Adam och Eva var olydiga mot Gud och genom sin synd förde döden in i världen. Likafullt är inte den fysiska döden det värsta som hände i och med Adams och Evas syndafall. Den eviga döden är en realitet för alla dem som dör med

syndens skuld. Djävulen, som är mänsklighetens ärkefiende, är så smart att han har vänt detta till sin egen fördel. Hans plan är att hålla mänskligheten nere i synden så att han kan ge syndaren lönen för sin synd, nämligen evig död i helvetet. På grund av djävulens verk fyller tanken på döden många människor med fruktan. Några är kanske helt enkelt är rädda eftersom de inte vet vad som möter dem i döden. Andra har en uppriktig fruktan för den eviga döden i helvetet.

I stallet låg Han som är alla syndares räddning och djävulens största rival. Det lilla barnet såg säkert inte särskilt skräckinjagande ut medan det låg där, men Jesus hade kommit för att angripa satan i en dödlig strid. Då striden var över och dammet hade lagt sig, stod Kristus som segrare och djävulens hotelser hade mist sin kraft. Jesus betalade skulden för all synd genom sin död på korset. Syndens lön kan därför inte utkrävas av dem som tror på Jesus.

Kära vän, var inte rädd för döden! Det är ett faktum att du är en syndare, och satan vill använda detta emot dig så mycket som möjligt. Men hans hotelser är maktlösa när det gäller Guds barn. Kristus har tvättat dig ren från alla dina synder och gjort dig helig i Guds ögon. Därför är döden för dig bara en dörr som leder in till himlens härlighet.


Gud vår Fader, gav i nådefull julnatt oss en skatt, övermåttan härlig. För att frälsa oss från nöden steg här ned en kärlek, starkare än döden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar