måndag 11 januari 2016

Jesus led och dog i vårt ställe

Varför led och dog Jesus? Inte för några egna synder som han hade gjort. Han "blev frestad i allt liksom vi, men utan synd" (Heb. 4:15). Varför blev han då korsfäst? "Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom" (Jes. 53:5,6). "Se Guds lamm, som tar bort världens synd" (Joh. 1:29). "Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud." (2 Kor. 5:19,21).

Jesus led och dog i vårt ställe. Han bar straffet för våra synder. Så att vi skulle få frid med Gud, d.v.s. genom tron vara skuldfria inför Gud.

Bön:


Herre, Gud himmelske Fader. Jag luras ofta att tro att jag måste sona för mina brott. Tack för att du genom din Ande påminner mig i evangelium att din Son redan sonat för allt. Gör mig stark i tron på Honom så att mitt liv må bringa frukt i kärlek, glädje och frid. Amen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar